Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä
  • Tareit
  • Y-tunnus: 1317332-2
  • Pyhäntie 3, 23140, Mynämäki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  • Tareit
  • Pyhäntie 3, 23140, Mynämäki
  • info@tareit.fi
 3. Rekisterin nimi
  • Tareit henkilötietorekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoito sekä Tareit toiminnan kehittäminen.
  • Henkilötietoja voidaan käyttää Tareit markkinointitarkoituksiin, viestintään sekä toiminnan kehittämiseen henkilötietolain mukaisesti.
 5. Rekisterin tietosisältö
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Titteli
  • Rooli asiakasyrityksessä
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten laskutustiedot, palvelutiedot, alkamispäivämäärä ja tapaamiset.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Tiedot kerätään suoraan rekisteröitävältä henkilöltä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  • Tietoja ei luovuteta.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  • Tietoja ei säilytetä EU tai ETA ulkopuolella.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Tietoliikenteeseen käytetään suojattuja (https, SSH tai SSL) yhteyksiä.
  • Tietovarastoon pääsy edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia.
  • Tietovarasto on suojattu palomuurilla.
  • Tilat, joissa tiedot säilytetään, on varustettu kameravalvonnalla ja kulunvalvontalaittein.
 10. Tarkastusoikeus
  • Rekisterissä olevat voi pyytää omat tietonsa tarkastettaviksi.
  • Pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@tareit.fi.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  • Tareit rekisterissä oleva voi vaatia rekisterissä olevien tietojen korjausta.
  • Pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@tareit.fi.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä (tulla unohdetuksi).
  • Pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@tareit.fi